Tel.číslo :  00421 911 288 384
                  0043 660 37 32 406

adresa:

             Milan Michalko -Single.Town

             Karpatské námestie 10 A
             831 06 Bratislava -Rača

IČO : 51 062 003

číslo účtu:

           IBAN  SK72 8360 5207 0042 0642 1626
           BIC     BREXSKBX

Kontakt v prípade reklamácie - autorizovaný servis Hewlett-Packard a Compaq

  Objednanie bezplatnej prepravy pri reklamacii

  

Bratislava

SWISS, spol. s  r. o.
Wolkrova 2
851 01  Bratislava – Petržalka

 

Banská Bystrica

SWISS, spol. s r.o.
Hurbanova 6 – areál SPŠ J. Murgaša
974 01  Banská Bystrica

 

Košice

SWISS, spol. s r.o.
Gemerská 3
040 11  Košice – ŽelezníkyOrgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27 

  Loading...